[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redireccionant amb iptablesA Dimecres 30 Agost 2006 12:30, Jaume Sabater va escriure:
> Recorda que també hauras de fer un iptables -A FORWARD per permetre el
> forward de paquets en ambdues direccions, així com posar a 1
> el /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.

A més del que et diu el Jaume, si diusReply to: