[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redireccionant amb iptablesA Dimecres 30 Agost 2006 11:34, Ramon Cuñé va escriure:
> No faig NAT i tampoc actua de gw, així que l'hi afegiré el SNAT.

Si no fa de Gateway, com saps que els paquets passaran per la màquina amb les 
dues targetes de xarxa?Reply to: