[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: capturar stream MP3El dissabte 12/08/06, a les 15:42 (+0200), Carles Oriol va escriure:
> 
> 
> mplayer http://mediaserver.radiomonitor.com:8000/Talk107 -ao
> pcm:file=surt.wav
> 

L'únic problema és que l'hauria de tornar a codificar
a MP3 (és per un reproductor portàtil) amb la conseqüent
pèrdua de qualitat. Però millor això que res :)

-- 
ernest
 
	"All the people look well in the dark."
		—The Velvet UndergroundReply to: