[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: capturar stream MP3

mplayer http://mediaserver.radiomonitor.com:8000/Talk107 -ao pcm:file=surt.wav

    Carles Oriol i Margarit

El ds 12 de 08 del 2006 a les 13:51 +0200, en/na Ernest Adrogué va escriure:
Hola,

Estic intentant capturar un stream de audio MP3, el problema
és que puc desar les dades "en brut" però (pel que crec) el
servidor no envia la capçalera del fitxer per tant no es pot
reproduir a posteriori, com si diguem.

L'URL és aquesta:

http://mediaserver.radiomonitor.com:8000/Talk107

Es pot reproduir sense problema amb l'xmms o l'mplayer.

Ara bé, si a l'mplayer li poso l'opció '-streamdump' el
fitxer desat 'stream.dump' no es pot reproduir perquè no té
capçalera. El mateix resultat que si intento fer-ho amb
l'wget:

~ $ wget -S 'http://mediaserver.radiomonitor.com:8000/Talk107'
--13:47:03-- http://mediaserver.radiomonitor.com:8000/Talk107
      => `Talk107'
S'està resolent mediaserver.radiomonitor.com... 217.151.107.92
S'està connectant a mediaserver.radiomonitor.com|217.151.107.92|:8000...connectat.
HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta...
 HTTP/1.0 200 OK
 Content-Type: audio/mpeg
 icy-name:Talk 107
 icy-public:1
 Server: Icecast 2.3.1
Mida: no especificada [audio/mpeg]

  [      <=>            ] 79,771    17.39K/s       
~ $ file Talk107
Talk107: data

Alguna idea de com solucionar-ho?

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: