[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bind9El Friday 04 August 2006 12:08, Ramon Cuñé va escriure:
> Val perfecte, però com ho faig per diferenciar un domini delegat (del qual
> vull que en facin la gestió des d'un altre servidor) d'una transferencia de
> zona (pel qual vull que sols es puguin baixar la informació, però no vull
> que la puguin modificar)?

A veure si ho entenc:

Tens el domini "servidor.cat" configurat, amb les seves zones al teu servidor, 
etc... i vols delegar la subzona "proves.servidor.cat" a un altre servidor?

Si és així, a la teva zona "servidor.cat" li has de posar una entrada que 
sigui:

proves.servidor.cat.	NS	ip.del.servidor.on.hi.ha.la.subzona.


Si el que tens és una zona sencera, i lo que vols és que algú també la tingui, 
tal i com la tens tu, per backup, has de configurar el teu servidor com a 
mestre i el seu com a esclau. No podràs mai evitar que algú es 
configuri "servidor.cat" com a mestre, encara que no sigui propietari del 
domini.
>
> 2006/8/4, Jaume Sabater <jaume@argus.net>:
> > Nono:
> >
> > El serviodor mestre té la configuració de la zona, que entres tu
> > manualment
> > dins de l'arxiu "blablabla". El servidor esclau agafa la zona del mestre,
> > la
> > que hi ha descrita dintre de "blablabla" i se la baixa. I la guarda en
> > l'arxiu "blebleble". Tu no l'has d'omplir el "blebleble", ja ho farà el
> > bind
> > per tu. Lo que si li has de permetre és que ho pugui fer. Que pugui
> > escriure
> > en aquest arxiu la zona que es baixa del mestre.

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: