[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bind9Val perfecte, però com ho faig per diferenciar un domini delegat (del qual vull que en facin la gestió des d'un altre servidor) d'una transferencia de zona (pel qual vull que sols es puguin baixar la informació, però no vull que la puguin modificar)?

 
2006/8/4, Jaume Sabater <jaume@argus.net>:
Nono:

El serviodor mestre té la configuració de la zona, que entres tu manualment
dins de l'arxiu "blablabla". El servidor esclau agafa la zona del mestre, la
que hi ha descrita dintre de "blablabla" i se la baixa. I la guarda en
l'arxiu "blebleble". Tu no l'has d'omplir el "blebleble", ja ho farà el bind
per tu. Lo que si li has de permetre és que ho pugui fer. Que pugui escriure
en aquest arxiu la zona que es baixa del mestre.

Reply to: