[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: e2fsckHola,

On Jun/29/2006, Jaume Sabater wrote:
> El Wednesday 28 June 2006 10:35, hubble va escriure:
> > disk. Potser que si fas una imatge avans (si es pot) pots jugar amb ella
> > primer a veure que et diu.
> 
> Molt recomanable, si tens espai on guardar la imatge (que pot ser comprimida). 
> Amb dd pots llegir el disc dur des del sector 0 al n, i des de l'n al 0, de 
> manera que, en teoria, pots recuperar tot lo que hi ha abans i després del 

i enlloc de fer coses així amb dd (endevinar sectors, etc.) el dd_rescue
va bé :-)

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: