[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: e2fsckNo he entés si finalment has pogut arrencar la maquina. Jo provaria d'arrencar amb una live-cd en plan forense i comprovar els discos.

Suposo que hauras comprovat el grub o el lilo.

Si el disk és inconsistent el e2fsck pot esborrar-te tot el que tinguis al disk. Potser que si fas una imatge avans (si es pot) pots jugar amb ella primer a veure que et diu.

8-)


On Wed, 28 Jun 2006 07:34:05 +0200
Cubells <vicent@vcubells.net> wrote:

> Hola a tots i totes:
> 
> Avui m'ha passat una cosa que mai no m'havia passat.
> 
> Tinc 2 discos durs SATA.
> El secundari (dev/sdb) té una partició fat32 i tres ext3.
> 
> En intentar arrencar els sistemes operatius d'aquestes particions del 
> disc secundari, el grub em diu que dites particions no existeixen.
> 
> En arrencar el SO del disc master, es queda parada l'arrencada amb la 
> comprobació de les particions /dev/sdb5 i /dev/sdb6 recomanant-me que 
> faci un e2fsck.
> 
> Evidenment els dispositius /dev/sdbx no existeixen.
> 
> Algú amb experiència amb e2fsck pot dir-me com reparar aquestes 
> particions i trobar-les al directori /dev.
> Tindré algun èxit en la recuperació??
> 
> Gràcies!!
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    Reply to: