[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent net al /usr/srcEl Sat, Apr 29, 2006 at 06:30:45PM +0200, Benjamí Villoslada ens deleità amb les següents paraules:
> A Dissabte 29 Abril 2006 15:23, Lluis va escriure:
>> un cop has instal.lat els nous i veus que funcionen, pots eliminar (i 
>> desinstalar!) els vells
> 
> És que només és un que es va actualitzant, no són nous.  D'aquí el meu dubte:
> 
> $ dpkg -l linux-image* | grep ^i 
> ii  linux-image-2.6.16-1-686-smp 2.6.16-10      Linux kernel 2.6.16 image on 
> PPro/Celeron/PI

doncs si no hi ha paquets vells a desinstal.lar, aleshores res, no? ;)

de totes maneres, del que si deus tenir copies velles es dels paquets de 
nvidia, que son els que es deixen a /usr/src

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth
 
 Listening: Symphony X (The Odyssey) - 5. King Of TerrorsReply to: