[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeA Dijous 20 Abril 2006 11:36, Ernest Adrogué va escriure:
> El dijous 20/04/06, a les 01:26 (+0200), Leopold Palomo Avellaneda va 
escriure:
> > aquest fil ha estat força interessant. He intentat passar el meu
> > ordinador a utf-8, i +- ho he fet, però ara el konsole em fa una cosa
> > molt estranya i no se com solucionar-ho: m'han desaparescut les ç, ñ i
> > els accents. O sigui, si en una consola intento escriure caçar surt:
> >
> > leo@indiana:~$ ca\303\247ar
> > bash: caçar: command not found
> >
> > fixeu-vos que el que jo escrit no surt bé, però el sistema si que ho ha
> > entès bé, ja que m'ho respon bé.
> >
> > Alguna idea?
>
> M'inclinaria a pensar que és un bug de la konsola del KDE.
>
> Prova de fer el mateix en una "xterm -u8" a veure si funciona.
Mmmm,
fa el mateix, escapa els caràcters amb \xxx
caçar -> ca\303ar

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpUqbxLUk_cL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: