[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fonts per caràcters llunyansOn Fri, 2006-04-21 at 06:35 +0200, Benjamí Villoslada wrote:

> Per exemple, aquí http://en.wikipedia.org/wiki/Romulus_and_Remus veig quadrats 
> que diuen D55C AD6D C5B4 devall Français a la caixa «in other languages».  
> Veig bé els hebreus (devall Itailano) però no els de devall els hebreus. 
> 

Hola Benjamí,

Pels coreans (sota el français) instal·la ttf-baekmuk.

Pels de sota els hebreus no ho sé (jo tampoc els veig bé)

Josep
Reply to: