[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeBones,

aquest fil ha estat força interessant. He intentat passar el meu ordinador a 
utf-8, i +- ho he fet, però ara el konsole em fa una cosa molt estranya i no 
se com solucionar-ho: m'han desaparescut les ç, ñ i els accents. O sigui, si 
en una consola intento escriure caçar surt:

leo@indiana:~$ ca\303\247ar
bash: caçar: command not found

fixeu-vos que el que jo escrit no surt bé, però el sistema si que ho ha entès 
bé, ja que m'ho respon bé. 

Alguna idea?

Gràcies


A Divendres 07 Abril 2006 14:02, Pau Tallada Crespí va escriure:
> A Divendres 07 Abril 2006 09:02, Benjamí Villoslada va escriure:
> > A Divendres 07 Abril 2006 05:02, Benjamí Villoslada va escriure:
> > > La qüestió és que he fet un dpkg-reconfigure locales, a la segona passa
> > > he seleccionat ca_ES.UTF-8 i ha petat:
> > >
> > > ------------------------------
> > > $ sudo dpkg-reconfigure locales
> > > Generating locales (this might take a while)...
> > >   ca_ES.UTF-8... done
> > > Generation complete.
> > > *** update-locale: Error: LANGUAGE ("ca_ES:ca:en_GB:en") is not
> > > compatible with LANG (ca_ES.UTF-8)
> > > ------------------------------
> >
> > Sembla que no importa donar-li més voltes, només esperar:
> > http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=361091
> >
> > És tant recent que en cercar informació per primer cop no ho havia
> > trobat. Vist aquí: http://breu.bulma.net/?l6167
> >
> > Entre aquesta i no poder posar amaroK (un altre bug del moment)
> > http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=359086;msg=15
> > em penso que he escollit mal moment per posar una Sid ;))
>
> Bones,
> a mi també em va costar força configurar la Debian per usar UTF8 en català.
> Els passos a seguir són:
> 1. dpkg-reconfigure locales
>   Tria de la llista els locales en català. Jo els trio tots (3), potser
> bastaria només amb ca_ES.UTF-8.
>
> 2. Executar set-language-env (del paquet language-env) com a usuari i
> configurar-ho com a català, malgrat que ho faci amb ISO-8895-15.
>
> 3. Modificar els fitxer ~/.bashrc i modificar les primeres linies que ha
> afegit el set-language-env de manera que s'especifiqui UTF-8 a la variable
> LANG. Ex:
> 	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat .bashrc
> 	# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
> 	# valors per a usuaris catalanoparlants
> 	# settings for catalan speaking users
> 	#
>
> 	LANG=ca_ES.UTF-8
> 	export LANG
>
> 4. Modificar el fitxer ~/.xsession de manera anàloga al fitxer ~/.bashrc
> per tal que indiqui UTF-8. Ex:
> 	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat .xsession
> 	# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
> 	# set LANG
> 	LANG=ca_ES.UTF-8
> 	export LANG
>
> 5. (opcional) Crec que es pot fer aquesta configuració global editant el
> fitxer /etc/environment. Ex:
> 	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat /etc/environment
> 	LANGUAGE="ca_ES:ca:es_ES:es:en_GB:en"
> 	LANG=ca_ES.UTF-8
>
> Bé, ja sé que és un mètode una mica barroer, però a mi em funciona i amb
> això tenc tot el sistema funcionant en Unicode. Espero no haver-me deixat
> cap pas, en tot cas, si no vos funcionés, ja em direu coses.
>
> Sort!
>
> *--------------------------------------------------------------------*
>
> | Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
> | SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
> | Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
> | Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
>
> *--------------------------------------------------------------------*

-- 
Linux User 152692 
Catalonia

Attachment: pgpIyTS4LiPzm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: