[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el localeA Divendres 07 Abril 2006 09:02, Benjamí Villoslada va escriure:
> A Divendres 07 Abril 2006 05:02, Benjamí Villoslada va escriure:
> > La qüestió és que he fet un dpkg-reconfigure locales, a la segona passa
> > he seleccionat ca_ES.UTF-8 i ha petat:
> >
> > ------------------------------
> > $ sudo dpkg-reconfigure locales
> > Generating locales (this might take a while)...
> >   ca_ES.UTF-8... done
> > Generation complete.
> > *** update-locale: Error: LANGUAGE ("ca_ES:ca:en_GB:en") is not
> > compatible with LANG (ca_ES.UTF-8)
> > ------------------------------
>
> Sembla que no importa donar-li més voltes, només esperar:
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=361091
>
> És tant recent que en cercar informació per primer cop no ho havia trobat.
> Vist aquí: http://breu.bulma.net/?l6167
>
> Entre aquesta i no poder posar amaroK (un altre bug del moment)
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=359086;msg=15
> em penso que he escollit mal moment per posar una Sid ;))

Bones,
a mi també em va costar força configurar la Debian per usar UTF8 en català.
Els passos a seguir són:
 1. dpkg-reconfigure locales
  Tria de la llista els locales en català. Jo els trio tots (3), potser 
bastaria només amb ca_ES.UTF-8.

 2. Executar set-language-env (del paquet language-env) com a usuari i 
configurar-ho com a català, malgrat que ho faci amb ISO-8895-15.

 3. Modificar els fitxer ~/.bashrc i modificar les primeres linies que ha 
afegit el set-language-env de manera que s'especifiqui UTF-8 a la variable 
LANG. Ex:
	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat .bashrc
	# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
	# valors per a usuaris catalanoparlants
	# settings for catalan speaking users
	#

	LANG=ca_ES.UTF-8
	export LANG

 4. Modificar el fitxer ~/.xsession de manera anàloga al fitxer ~/.bashrc per 
tal que indiqui UTF-8. Ex:
	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat .xsession
	# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
	# set LANG
	LANG=ca_ES.UTF-8
	export LANG

 5. (opcional) Crec que es pot fer aquesta configuració global editant el 
fitxer /etc/environment. Ex:
	pau@pau:/mnt/dades/home/pau$ cat /etc/environment
	LANGUAGE="ca_ES:ca:es_ES:es:en_GB:en"
	LANG=ca_ES.UTF-8

Bé, ja sé que és un mètode una mica barroer, però a mi em funciona i amb això 
tenc tot el sistema funcionant en Unicode. Espero no haver-me deixat cap pas, 
en tot cas, si no vos funcionés, ja em direu coses.

Sort!

*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgppLWRfGUNZG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: