[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Acceleracio 3D en Debian sargeA Dimarts 18 Abril 2006 15:35, Orestes Mas va escriure:
> Joan,
>
> Et pots estalviar molts maldecaps si uses el module-assistant (abreujat
> m-a)
>
> $ m-a prepare
> $ m-a a-i nvidia
>
> Això et baixa les fonts del driver i te les compila pel teu nucli. Ara no
> recordo si també et modifica el XF86Config-4 o ho has de fer a mà.
>
> Ja diràs.
>
> Orestes.
>
Bones,
La solució que apunta n'Orestes és la més senzilla i neta per aconseguir 
l'acceleració 3D.
Crec que només s'ha descuidat un pas, després d'executar m-a a-i nvidia, 
tendràs el mòdul pel teu nucli instal·lat, però et faltarà el controlador 
pròpiament dit. És al paquet nvidia-glx.
I tal com també comenta n'Orestes, definitivament no es modifica el fitxer de 
configuració de les X, s'ha de fer manualment.
L'únic entrebanc que hi veig és al fet que no sé si als repositoris oficials 
de l'estable hi haurà els paquets de la nvidia, però als de la sid segur que 
hi són.

Sort!

Pau Tallada.

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpuShYBlnNtk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: