[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Modul 256Mb de RAM per portatil.Hola a tots, s'ofereix un modul de 256 Mb de RAM per a portatil.

Preu: 30€ (a negociar).
Estat: Nou de trinca.

Salut

-- 
|---------------------------------------------------------------.--.
|Pere Urbón Bayes   JabberID: purbon@jabber.org       |o_o |
|Dept. of Information and Communication's Engineering     |:_/ |
|E.T.S. d'Enginyeria. Autonomous University of Barcelona   //  \ \
|08193 Bellaterra, Cerdanyola del Valles (Catalonia)     (|   | )
|Tel: +34935813573 QC/2005 (Combinatoric and Coding Group) /'\_  _/`\
|-----------------------------------------------------------\___)=(___/Reply to: