[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configurar xarxa inalàmbrica amb WPA-PSK en DebianOn Fri, 14 Apr 2006 11:40:24 +0200
Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org> wrote:

> En/na Ivan Radigales Creus ha escrit:
> > Es pot utilitzar una xarxa inalàmbrica amb cifratge WPA-PSK TKIP en
> > Debian Sarge?
> > Moltes Gràcies per endavant!
> 
> El que et diu el Gerard és cert, però per desgràcia no funciona a totes
> les targes, tan sols en les que tinguin suport donat pel wpa o les que
> tinguin suport "softmac", amb les que necessites l'últim nucli. Puc dir
> una de les que _no_ té ninguna de les dos coses, la meva (basada en el
> xipset acx111).

amb ndiswrapper (crear un modul pel kernel amb els drivers del win) sembla ser que es pot tenir cifratge wpa. La meva és una dlink 520+ , lspci:
Texas Instruments ACX 100 22Mbps Wireless Interface

he intentat compilar moltes vegades el mòdul acx100 i encara que he aconseguit que em reconegues la tarja i configurarla i tot amb el network-admin de gnome, no m'ha funcionat tant be (crec que ni ha arrivat a funcionar de veritat) com amb el ndiswrapper.

si amb el ndiswrapper posat li faig un 
dmesg | grep wlan0

wlan0: vendor: 'D-Link AirPlus 22 Mbps Wireless Network Adapter'
wlan0: ndiswrapper ethernet device 00:0d:88:f2:3e:6d using driver airplus, 104C:8400:1186:3B01.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA
wlan0: no IPv6 routers present
wlan0: no IPv6 routers present

sembla ser que acepta la wpa (jo no la he probat per poder confirmar que funciona)

apa, 8-)

> 
> -- 
> e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
> Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
> GnuPG key: 0x580808C4
> Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
> 
> 


-- 
*****************************************************************
*       gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485        *
*****************************************************************Reply to: