[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .muttrc i xmms? (era Re: NFS):wqHola, Lluis ...

deies, el 14 de abr de 2006, a les 02:25 +0200:

> El Fri, Apr 14, 2006 at 01:53:47PM +0200, Xavier ens deleità amb les següents paraules:
> > Hola, Lluis ...
> > 
> > deies, el 12 de abr de 2006, a les 11:34 +0200:
> 
> m'agrada que em facis aquesta pregunta ;)

:)
> 
> normalment, en algun lloc de la configuracio de mutt poses:
>   set signature=~/.mutt/signature
> 
> pero si en el seu lloc hi poses aixo:
>   set signature="~/.mutt/scripts/signature.sh ~/.mutt/signature amarok|"
> 
> pot posar-hi el que vulguis, el secret aqui esta en la "|", la nostra amiga 
> pipe :)
> 
> xxx@dante:~$ cat ~/.mutt/scripts/signature.sh
> #!/bin/sh
> 
> [ "$#" = "0" ] && exit 1
> SIG=$1
> shift
> 
> cat $SIG
> 
> while [ "$#" -gt "0" ]; do
>  case $1 in
>    xmms)
>    [ -p /tmp/xmms-info ] && echo -e " \n Listening: `cat /tmp/xmms-info | grep Title | sed -e 's/Title: //'`"
>    ;;
>    amarok)
>    dcop amarok 2> /dev/null && echo -e " \n Listening: `dcop amarok player artist` (`dcop amarok player album`) - `dcop amarok player track`. `dcop amarok player title`"
>    ;;
>  esac
>  shift
> done
> 
> Aixo posa la signatura (primer parametre) i despres el "Listening: ..." 
> segons el programa que li hagi configurat per utilitzar (segon parametre)
> 
> de fet, el segon, enlloc de ser un while (que no fa falta, pq nomes hi ha 
> dos parametres) el que hauria de fer es segons quin dels dos reproductors 
> tinc encesos (actualment em decanto mes per amarok, tot i que troob que 
> xupa massa CPU en la meva maquina i no es capac, de canviar de canc,o sense 
> posar una pausa de mes d'un segon - per temes de CPU -), posar una linia o 
> l'altra, i si no n'hi ha cap, no afegir-hi res...
> 
> no es complicat, pero em feia mandra arreglar-ho :P
> 
> apa!
> 
> PD: aixo del dcop esta molt be, i mira que no m'agrada el KDE ;)
>

Merci per la ràpida contestació

I records ;)


> -- 
> "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
> something new, the whole world becomes that much richer."
> -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
> Tollbooth
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
xavi[*]sindominio.net
lorajoler[*]paranoici.orgReply to: