[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ajut amb l'exim4A Diumenge 09 Abril 2006 01:40, Orestes Mas va escriure:
> Hola a tots,
>
> Estic intentant que el meu exim local envïi correu a través de l'smarthost
> de ya.com, però aquest me'l rebutja sistemàticament adduint un error
> d'autentificació.
>
> Us explico com ho tinc configurat. Tot ho he fet usant "dpkg-reconfigure
> exim4-config":
>
> /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
> dc_eximconfig_configtype='smarthost'
> dc_other_hostnames='tintin'
> dc_local_interfaces='127.0.0.1'
> dc_readhost='tsc.upc.edu'
> dc_relay_domains=''
> dc_minimaldns='false'
> dc_relay_nets=''
> dc_smarthost='smtp2.adsl.ya.com'
> CFILEMODE='644'
> dc_use_split_config='false'
> dc_hide_mailname='true'
> dc_mailname_in_oh='true'
>
> Després també tinc un /etc/exim4/passwd.client que conté la línia:
> smtp2.adsl.ya.com:<username>:<password>   (amb les meves dades,
> evidentment)
>
> si envio amb "mail orestes@tsc.upc.edu", per exemple, em retorna el següent
> mail (a la bústia local):
>
> Envelope-to: orestes@tintin
> Delivery-date: Sun, 09 Apr 2006 01:34:58 +0200
> X-Failed-Recipients: orestes@tsc.upc.edu
> Auto-Submitted: auto-replied
> From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@tintin>
> To: orestes@tintin
> Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
>
> This message was created automatically by mail delivery software.
>
> A message that you sent could not be delivered to one or more of its
> recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
>
>  orestes@tsc.upc.edu
>   SMTP error from remote mail server after MAIL
> FROM:<orestes@tsc.upc.edu> SIZE=1379:
>   host smtp2.adsl.ya.com [62.151.4.42]: 530 Authentication required 
> <<<<
>
> ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
>
> Return-path: <orestes@tintin>
> Received: from orestes by tintin with local (Exim 4.61)
>     (envelope-from <orestes@tintin>)
>     id 1FSMxB-0002S5-Pa
>     for orestes@tsc.upc.edu; Sun, 09 Apr 2006 01:34:53 +0200
> To: orestes@tsc.upc.edu
> Subject: Prova EXIM4
> Message-Id: <E1FSMxB-0002S5-Pa@tintin>
> From: Orestes Mas <orestes@tintin>
> Date: Sun, 09 Apr 2006 01:34:53 +0200
>
> Això és una prova
> ---------------------------------------------------
>
> Algú té alguna idea de què pot estar fallant????
>
Bones,
Crec que els servidors SMTP tota la vida han funcionat sense autenticar, per 
això és que tenim el problema de l'SPAM. Jo suposo que malgrat has posat el 
teu nom d'usuari i la teva contrasenya, realment no s'autentica, no els fa 
servir.
Ten pots assegurar amb l'ethereal. Prova d'enviar un correu amb l'ethereal 
monitorejant la xarxa, d'aquesta manera sabrem exactament quins passos pren 
en la comunicació amb el servidor SMTP.

Sort!

Pau Tallada.

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgp7PiCZh8oql.pgp
Description: PGP signature


Reply to: