[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ajut amb l'exim4Hola a tots,

Estic intentant que el meu exim local envïi correu a través de l'smarthost de 
ya.com, però aquest me'l rebutja sistemàticament adduint un error 
d'autentificació.

Us explico com ho tinc configurat. Tot ho he fet usant "dpkg-reconfigure 
exim4-config":

/etc/exim4/update-exim4.conf.conf
dc_eximconfig_configtype='smarthost'
dc_other_hostnames='tintin'
dc_local_interfaces='127.0.0.1'
dc_readhost='tsc.upc.edu'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets=''
dc_smarthost='smtp2.adsl.ya.com'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='true'
dc_mailname_in_oh='true'

Després també tinc un /etc/exim4/passwd.client que conté la línia:
smtp2.adsl.ya.com:<username>:<password>   (amb les meves dades, evidentment)

si envio amb "mail orestes@tsc.upc.edu", per exemple, em retorna el següent 
mail (a la bústia local):

Envelope-to: orestes@tintin
Delivery-date: Sun, 09 Apr 2006 01:34:58 +0200
X-Failed-Recipients: orestes@tsc.upc.edu
Auto-Submitted: auto-replied
From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@tintin>
To: orestes@tintin
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

 orestes@tsc.upc.edu
  SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<orestes@tsc.upc.edu> 
SIZE=1379:
  host smtp2.adsl.ya.com [62.151.4.42]: 530 Authentication required  <<<<

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <orestes@tintin>
Received: from orestes by tintin with local (Exim 4.61)
    (envelope-from <orestes@tintin>)
    id 1FSMxB-0002S5-Pa
    for orestes@tsc.upc.edu; Sun, 09 Apr 2006 01:34:53 +0200
To: orestes@tsc.upc.edu
Subject: Prova EXIM4
Message-Id: <E1FSMxB-0002S5-Pa@tintin>
From: Orestes Mas <orestes@tintin>
Date: Sun, 09 Apr 2006 01:34:53 +0200

Això és una prova
---------------------------------------------------

Algú té alguna idea de què pot estar fallant????

Gràcies.

-- 
******************************************************
Orestes Mas Casals
Universitat Politècnica de Catalunya
Linux User 285092  http://counter.li.org
Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/
******************************************************Reply to: