[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X remotes : de mica en mica.Hola de nou.
Us explico una cosa que estic provant i que m'ha funcionat i després, al
final,  us comento què és el que no em funciona.

EL QUE FUNCIONA
-----------------------------------
Ara que tinc en marxa un Debian amb vncserver engegat des d'Inetd, puc fer
entrar remotament des d'un Win2000, fent servir el client de RealVNC
anomenat vncviewer. El vncserver m'ofereix un Login gràfic i ... cap a dins
!!!

Des del Win2000 obro dues sessions simultànies utilitzant el client
vncviewer.
Per a cada sessió faig servir un nom d'usuari del Linux diferent.
Un usuari té per defecte el KDE com a entorn d'escriptori i l'altre el
GNOME,
Cada sessió s'executa en un display diferent.
El gestor de pantalles és gdm.
TOT molt bé...

ARA vull provar el tema de les X remotes (no sé si es diu així, però suposo
que tothom m'entendrà).

Aprofitant que tinc dues sessions obertes amb el vncviewer puc fer proves
localment.

Una de les sessions obertes amb el vncviewer té el valor de DISPLAY=1 i
l'altre té el valor DISPLAY=2.
Vull que la sessió que té el DISPLAY=2 sigui la part servidora de les X, o
sigui, la que visualitza les finestres.
I la que té el valor DISPLAY=1 serà la part client, o sigui, la que executa
realment les aplicacions.

En el que té el DISPLAY=2 (servidor d'X) he executat la següent ordre 

	xhost +127.0.0.1

Així, el servidor d'X ha d'acceptar peticions d'aquest host (que de fet, és
ell mateix)


PROVA 1
--------------------------
A la part client faig

	ooffice -display :2

I, efectivament, a la part servidora (DISPLAY=2) m'apareix l'OpenOffice i
... au.. a funcionar !!!
(A la inversa també m'ha funcionat)

PROVA 2
--------------------------
HO HE PROVAT TAMBÉ canviant el valor de la variable DISPLAY d'una de les
sessions, de forma que el client X redirigeixi les finestres al DISPLAY
indicat.
Com ? Doncs en la sessió vncviewer que té DISPLAY=1 he executat el següent :

	export DIPLAY=:2

Seguidament he executat
	xeyes

...i els ULLS es veuen en l'altra sessió.

(UN INCÍS : També ha funcionat amb el ooffice, però curiosament els dos
mètodes explicats no obren l'ooffice de la mateixa manera; el primer mètode,
ooffice -display :2, obre l'editor de documents, mentre que aquest segon
mètode obre la pantalla principal d'ooffice )

(UN ALTRE INCIS  : Si des d'una sessió vncviewer redirigeixo cap el
DISPLAY=0, que és el DISPLAY de la màquina de debó, no em funciona; em dona
l'error de connexió refusada i que no s'ha especificat cap protocol.)

FINS AQUI, TOT BÉ (tret dels dos incisos)
Però ara ho volia provar fent servir dues màquines diferents, però que estan
en la mateixa xarxa.
Treballo amb una d'elles des del vncviewer com fins ara;aquesta té el
DISPLAY=1.
A l'altra màquina l'engego amb el CD de Knoppix... tal com ve de "sèrie".
Intento reproduir el mateix, tot i que ara es tracta de PCs diferents.

En la Knoppix faig 

	echo $DISPLAY (per veure quin display està fent servir i em contesta
:0.0 )

Després, encara en la Konppix faig 
	xhost +IP_de_Debian

I en la sessió vncviewer de Debian faig
	export DISPLAY=Ip_de_Knoppix:0

I llavors, qualsevol prova em dona el mateix resultat :

Xlib : Connection to Ip_de_Knoppix:0 refused by server
Xlib : No protocol specified.
(De fet, és el mateix error que el comentat en el segon incís)

ARA BÉ... en la Knoppix deixo entrar a qualsevol, llavors si que m'accpeta
la connexió. O sigui, faig
	xhosts + 

Llavors si... puc executar una comanda en una màquina i veure-la en la
Knoppix.

QUE EM DEIXO PER PODER FER X REMOTES INDICANT QUINES IP VULL DEIXAR PASSAR ?
M'agradaria poder fer proves d'X remotes des d'altres xarxes, habilitat el
port del firewall corresponent.
El que he vist per Internet, semblava així de fàcil (xhost +nompc:display)
Jo hi dono directament la IP; potser és això el que no vol ?

Gràcies

Reply to: