[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: teclat catala i "altres" caractersEls mapes de teclat es poden trobar via http://racocatala.com/teclat

La lletra "enye" no hi és (ni es pot escriure amb la disposició actual si no ho tinc malentès) ja que no és una lletra de l'abecedari català.
La comissió europea està en contra de la llei espanyola que obliga als fabricants a incloure-la però potser s'hauria de poder fer igual que la c trencada.


Salutacions.

Pau

On 1/17/06, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> wrote:
Si, segur que s'obté amb LeftCtrl-RightShift-AltGr-Insert-BloqNum-N :-)

Conyes a banda, hi ha algun mapa de teclat per aquesta disposició?

Orestes.


En/na Jordi Funollet ha escrit:
> He estat fent una ullada al layout de " Language-Keyboard.com" [1], tot i que
> encara no he tingut temps de provar-lo. Però no he aconseguit veure-hi el
> caràcter 'ñ'. Hi és?
>
> [1] http://www.language-keyboard.com/catalan.htm
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: