[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Rss feedsHe descobert que hi ha rss feeds de la llista 
debian-user-catalan. Per a qui estigui interessat es troben a

http://rss.gmane.org/gmane.linux.debian.user.catalan

També hi ha de moltes altres llistes de debian. Les mateixes entrades
en format de blog es troben en 
http://blog.gmane.org/gmane.linux.debian.user.catalan

QuimReply to: