[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

There are no public key available for the following key IDsHola,

Desde fa un mes d'una setmana, cada vegada que actualitzo la meva base de dades de paquets (apt-get update), em dona un missatge d'error de que no troba la clau publica gpg dels paquets de debian.

Jo vec (etherape) que es conecten als servidors adecuats: ftp.fr.debian.org i baixen e instalen paquets, pero sempre em dona aquest error a l'hora de actualizar la base de dades de paquets:

niebla:~# apt-get update
Ign file: apt-build Release.gpg
Des:1 file: apt-build Release [89B]     
Ign file: apt-build/main Packages                 
Des:2 http://ftp.fr.debian.org unstable Release.gpg [378B]
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable Release
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/main Packages
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/contrib Packages
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Packages   
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/main Sources     
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/contrib Sources    
Obj http://ftp.fr.debian.org unstable/non-free Sources   
90B descarregats en 1s (56B/s)               
S'està llegint la llista de paquets... Fet 
W: There are no public key available for the following key IDs:
010908312D230C5F
W: Potser voldreu executar apt-get update per a corregir aquests problemes
niebla:~# 

He probat canviant el servidor (ftp.fi.debian.org)

Sabeu com s'arregla? o es que a unstable no es signen els paquets (encara que fa unes setmanes si que es feia)? o que deu de ser?

apa, 

un intrigat amb començaments de paranoia :)
-- 
*****************************************************************
*    gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485    *
*****************************************************************
  Reply to: