[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Desapareguda la font bitstream-vera del kdeA Dijous 15 Desembre 2005 01:14, Ernest Adrogué va escriure:

> Pots enviar la sortida de
>
> fc-list | grep -i vera
>
xarx@moixero:/media/usb$ fc-list | grep -i vera
Bitstream Vera Sans Mono:style=Bold
Bitstream Vera Sans:style=Oblique
Bitstream Vera Sans:style=Roman
Bitstream Vera Sans Mono:style=Oblique
Bitstream Vera Sans:style=Bold
Bitstream Vera Serif:style=Roman
Bitstream Vera Sans Mono:style=Bold Oblique
Bitstream Vera Sans:style=Bold Oblique
Bitstream Vera Sans Mono:style=Roman
Bitstream Vera Serif:style=Bold

La mateixa sortida que tinc en un pc que es veu be.

Al centre de control no surten.

Semble com si  hagues una perdua de resolució, però segons el Kinfocenter:

Dimensions  1024x768 Píxel (302x232 mm)
Resolució  86x84 ppp
Fondaries (7)   24,1,2,8,15,16,32

(...)
No molt diferent de l'altre pc

Moltes gràcies.

Xarx

 Reply to: