[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tomcat5asegurat que
 - a workers.properties tens definit el port 8009
 - a server.xml també tens el connector ajp al 8009
 - que tens definides les rutes a mod_jk.conf

annexa els tres arxius i t'ho mire


El 12/12/05, Victor <llistes@ya.com> va escriure:
> En/na Sergi Baila ha escrit:
> He repasat el tema. Ja he publicat l'article que comentava abans al
> meu blog www.sargue.net.
>
> El port 8009 es el port del AJP13, el connector per a servir peticions
> dinàmics a través d'un servidor web com Apache per exemple. En
> l'article explico com fer la connexió.
>
> Per defecto el Tomcat escolta al port 8080 peticions HTTP (per fer les
> proves). Despres el pots tancar si només fas servir la connexió via
> Apache.
>
> Salut!
>
> On 12/11/05, matze <matze@riseup.net> wrote:
>
>
> no en se molt, intenta conectar-te a localhost:8180 per a veure si's
> carrega una pagina del tomcat. tambe pots executar netstat -tlnp, et
> dona un llistat dels programes que escolten en ports tcp. el port 8009
> *crec* que serveix per a rebre peticions executar, no com a interfaz
> d'usuari, si es aixi no es extrany que no't diu res si no li envias
> cap peticio.
>
> matze
>
> El Sun, Dec 11, 2005 at 01:25:51PM +0100 Victor ha dit:
>
>
>
> Bones a tothom,
>
> He instalat el tomcat5 i l'arranco i no dona cap error al fitxer de
> server.xml que crec que es on es defineix el port
> hi ha el 8009, pero al fer localhost:8009 hem diu que res de res
>
> Al apache2 l'he instalat el mod_jk ja que el mod_jk2 no hi és als
> repositoris, i segons he vist en algunes pàgines abans hi era , alguna
> raó hi haurà.
> l'apache2 carrega el modul jk , també hi tinc el ssh al port 443 i
> funciona perfectament,
>
> algú sap com fer anar l'apache i el tomcat5 alhora? o com
> saber si realment el Tomcat esta funcionan i a quin port ?
> Tinc la maquina virtual de Sun i el Kaffe, el tomcat m'hagafa el jdk de
> Sun que es el que esta definit al $PATH, que si no ho he fet malament
> l'he definit al .profile
> al igual que les varibles de CATALINA
>
> faig un startup.sh desde el directori on hi ha el tomcat desprès
> de fer apt-get install tomcat5
>
>
> gracies.
>
>
>
> --
> If you don't know where you are going,
> you will probably end up somewhere else
> (Laurence J. Peter)
> .''`.
> using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
> `. `'`
> gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F `-
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
>
>
> --
> www.sargue.net
>
>
>
>
> Gracies he mirat el teu article , però he seguit els teus passos i
> res, hem sembla que apache2 va diferent
> de fet tinc el mod_jk muntat i l'he carregat amb el a2enmod jk, ara
> funciona el tomcat al port 8080
> l'apache com al dir de pàgines no hi tinc index en llista els
> directoris i el següent al fer http://localhost:
>  Apache/2.0.55 (Debian) mod_jk/1.2.14 PHP/5.0.5-3 mod_ssl/2.0.55
> OpenSSL/0.9.8a Server at localhost Port 80
>
> les pàgines *.jsp les he de tenir a {$catalina_home}/webapp  cert?
> i com les crido des de localhost sense posar :8080 he de definir el webapp
> al  /var/www /  que es el directori per defecte del apache2?
>
> Aquestes son darreres lineas del log error .
>
> [Mon Dec 12 14:43:01 2005] [error] ajp_service::jk_ajp_common.c (1758):
> Error connecting to tomcat. Tomcat is probably not started or is listening
> on the wrong port. worker=ajp13_worker failed
> [Mon Dec 12 14:43:01 2005] [info] jk_handler::mod_jk.c (1971): Service
> error=0 for worker=ajp13_worker
>
>
> k2:/home/victor# /etc/init.d/apache2 force-reload
> Forcing reload of apache 2.0 web server...grep: /etc/apache2/conf.d/[^.#]*:
> El fitxer o directori no existeix
> [Mon Dec 12 14:50:13 2005] [warn] module ssl_module is already loaded,
> skipping
> [Mon Dec 12 14:50:13 2005] [warn] module ssl_module is already loaded,
> skipping
> [Mon Dec 12 14:50:13 2005] [warn] NameVirtualHost localhost:443 has no
> VirtualHosts
> [Mon Dec 12 14:50:13 2005] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
> [Mon Dec 12 14:50:15 2005] [warn] module ssl_module is already loaded,
> skipping
> [Mon Dec 12 14:50:15 2005] [warn] module ssl_module is already loaded,
> skipping
> [Mon Dec 12 14:50:15 2005] [warn] NameVirtualHost localhost:443 has no
> VirtualHosts
> [Mon Dec 12 14:50:15 2005] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
>
>
> Aquest darrer missatge al recarregar l'apache suposo no te res a veure
> però alguna cosa a la configuració del ssl deu estar malament no ?
>
>
>
>
> -- To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a subject
> of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--


Salutacions.

Rafel PuchadesReply to: