[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian a un disc dur extern usbOn Tue, Nov 22, 2005 at 07:41:01PM +0100, SuRGeN wrote:
> El 22/11/05, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> va escriure:
> > Els de catux van fer una distribució (basada en Debian, crec) que
> > arrencava de pendrive. A la seva web hi ha informació d'això, i àdhuc
> > han escrit algun article.
> >
> > http://www.catux.org/catux-usb/
> >
> > Orestes.
> Ja, ja l'he provada, pero al que em referia és instal.lar una
> distribució de forma normal al meu disc dur extern usb, o si més
> copiar una imatge d'una instal.lacio en un disc dur intern, per poder
> arrancar-la mitjançant un cd o des del grub, amb el grub ho he provat
> i no aconsegueixo que funcioni. La segona possibilitat que m'han
> comentat és arrencar des de cd amb un kernel amb suport per a usb i
> llavors establir com a sistema arrel la partició corresponent del disc
> dur. EL problema és que no sé per on agafar-ho... : (
> >
Però si t'arrenca la Càtux des del pendrive vol dir que la teva BIOS suporta 
l'arrencada des d'un disc USB, i per tant també t'hauria d'arrencar qualsevol sistema 
que estés en un disc USB extern, perquè crec que no m'equivoco si afirmo que el kernel 
veu el pendrive i el disc USB de la mateixa manera: a través del mòdul usb-storage.

Et suggereixo que investiguis el sistema d'arrencada de la Càtux i que l'apliquis al 
teu disc USB extern.

OrestesReply to: