[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xarxa Local amb Màquines LinuxHola a tothom...

Ara ja sé com tenir una màquina Debian convisquest en una xarxa Windows (amb
domini) i com puc accedir als recursos de les altres màquines, del servidors
i com poden les altres accedir a la màquina Linux.
Bé... funciona tot i que si hagués de tornar a començar de cap i de nou,
hauria de gratar novament a la xarxa perquè ja fa temps que ho vaig fer, amb
ajuda d'aquesta llista entre d'altres.

ARA voldria fer unes quantes preguntes a títol general, perquè estic
encuriosit.
He buscat a Internet i no he acabat de trobar respostes.
No demano pas que em respongeu pas a pas cadascuna de les preguntes... només
és a títol orientatiu.

****************************************************************************
*************************************************
1) HOST
Una màquina Debian (instal·lada com a Desktop) pot funcionar com un típic
Host ?
Em refereixo a que serveixi de sistema central per a terminals tontos o
altres PC-Linux (o potser PC-Windows)
És a dir, un terminal tonto es connecta al HOST i ens apareix la pantalla de
LOGIN.
El Host és qui gestiona i executa tots el processos.
El terminal només mostra el resultat per la pantalla.


1.1) Què podem fer servir com a terminal tonto ?
	Un altre PC amb Linux + algun software ?
	Un altre PC amb Windows + algun software tipus HyperTerminal ?

1.2) Ha de ser forçosament la connexió via port serie o es pot fer a través
d'Ethernet ?
(Fa molts anys havia treballat amb un sistema anomenat PICK, que feia de
HOST sobre un simple 386.
Hi podíem connectar uns quants terminals tontos i PC-MSDOS amb el soft
PROCOM.
Al PC que feia de HOST hi connectàvem una targeta multiplexora que dotava al
PC de 8 ports serie. )

1.3) I si volem fer el mateix però amb XWindows ?
Vull dir, tenir un HOST i que els altres PC-Linux tinguin una targeta
gràfica decent i pugin fer LOGIN contra el HOST i executar aplicacions
gràfiqes.

****************************************************************************
*******************************************************

2) LAN de Linux tipus Treball en Grup.
Muntar una xarxa de treball en grup sota Windows és relativament fàcil.
Tens 3 o 4 PCs, un Hub o un Switch i entre ells es poden veure, compartir
carpetes i impressores.
Per fer el mateix amb màquines Linux, què necessitaria
muntar/insta·lar/configurar ?
(Això sí, no val dir que muntant el samba a cadascuna de les màquines Linux)

****************************************************************************
*******************************************************

3) LAN de Linux tipus Client-Servidor (estil Windows + Domini)
Es pot muntar una LAN amb Linux on una de les màquines sigui servidora i a
més gestioni la seguretat de tota la xarxa, de forma que les altres màquines
Linux de la LAN per poder accedir als recursos de tota la xarxa hagin de
validar-se al servidor ?
Ja sé que això és un model molt Windows, però ... es por fer ?

En un model així, cada PC té la seva pròpia base de dades d'usuaris (propis
a la màquina) i el sevidor en gestiona una altra, pròpia de la xarxa.

GRACIES per endavant !!!


PEPReply to: