[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Amb quina IP em connecto?Es refereix a un servei gratuït de DNS.

El meu router (3Com amb firmware SMC) té client DynDNS.
Per Debian n'hi ha, tb:

S'han acabat els paperets amb nombres...ara només em cal recordar un nom 
associat a la IP de turno que em dona el meu ISP.

$ apt-cache search dyndns
ddclient - Update dynamic IP address at DynDNS.org
ez-ipupdate - client for most dynamic DNS services
ipcheck - Dyndns.org client to register your dynamic IP address
(...)

Haver-ho preguntat, homen...Si ja està tot inventat en aquest món...
I per la resta ja hi ha Apple o Google :P

Pau

A Thursday 10 November 2005 21:48, Ivà va escriure:
> Has mirat coses com ara www.no-ip.com ?
>
> Jo ho utilitzo i em va força bé.
>
> En/na Xarx ha escrit:
> > A Dijous 10 Novembre 2005 19:04, Pau Capdevila va escriure:
> >>Hola,
> >>
> >>El router té dues IPs, la que t'assigna el proveidor i la interna, que
> >>interconnecta amb la xarxa local.
> >>
> >>
> >>
> >>Per què ho vols? Posa'ns en situació, per favor...
> >
> > Hi ha un pc de la xarxa que te un servidor ftp.
> >
> > Per conectar-se des de fora de la xarxa has de saber i endur-te en un
> > paperet la IP pública que sabem pel router, per http://showmyip.com  o
> > per http://whatismyip.com.
> >
> > Voldria que el servidor ftp ell solet es busquès la ip i l'enviès via ftp
> > a una web a la qual tinc accès, a una http://perso.wanadoo.es, i cada
> > vegada que detectes un canvi d'IP enviés la nova IP a la web de wanadoo.
> >
> > He trobat un script que envia un mail, cosa que no m'interessa, ara
> > intento modifica 'l de manera que en lloc d'un mail envii un arxiu
> > index.html al ftp de Wanadoo
> >
> > fet per Martin Gaido
> > ******************************************
> >
> >
> >
> > #!/bin/bash
> > # Requiere los paquetes "mailx" y "lynx"
> >
> > while true
> > do
> >
> >     wip="`cat /etc/public.ip`"
> >     extip="`lynx -source http://www.whatismyip.com/ | grep '<TITLE>'
> >
> > | awk '{print $4}'`"
> >
> >     if [ "$wip" != "$extip" ]
> >     then
> >
> >         echo $extip | mail t...@email.com -s "El IP ha cambiado"
> >         lynx -source http://www.whatismyip.com/ | grep '<TITLE>'
> >
> > | awk '{print $4}' > /etc/public.ip
> >
> >     fi
> >     sleep 60
> >
> > done
> >
> > **************************************
> > Funciona bé
> >
> > Ara estic probant de fer dins del script la connexió ftp amb user i pass.
> >
> > Moltes gràcies.
> >
> > XarxReply to: