[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Amb quina IP em connecto?A Dijous 10 Novembre 2005 19:04, Pau Capdevila va escriure:
> Hola,
>
> El router té dues IPs, la que t'assigna el proveidor i la interna, que
> interconnecta amb la xarxa local.
>

>
> Per què ho vols? Posa'ns en situació, per favor...

Hi ha un pc de la xarxa que te un servidor ftp.

Per conectar-se des de fora de la xarxa has de saber i endur-te en un paperet 
la IP pública que sabem pel router, per http://showmyip.com  o per 
http://whatismyip.com.

Voldria que el servidor ftp ell solet es busquès la ip i l'enviès via ftp a 
una web a la qual tinc accès, a una http://perso.wanadoo.es, i cada vegada 
que detectes un canvi d'IP enviés la nova IP a la web de wanadoo.

He trobat un script que envia un mail, cosa que no m'interessa, ara intento 
modifica 'l de manera que en lloc d'un mail envii un arxiu index.html al ftp 
de Wanadoo

fet per Martin Gaido
******************************************#!/bin/bash
# Requiere los paquetes "mailx" y "lynx"

while true
do

    wip="`cat /etc/public.ip`"
    extip="`lynx -source http://www.whatismyip.com/ | grep '<TITLE>'
| awk '{print $4}'`"

    if [ "$wip" != "$extip" ]
    then

        echo $extip | mail t...@email.com -s "El IP ha cambiado"
        lynx -source http://www.whatismyip.com/ | grep '<TITLE>'
| awk '{print $4}' > /etc/public.ip

    fi
    sleep 60

done 

**************************************
Funciona bé

Ara estic probant de fer dins del script la connexió ftp amb user i pass.

Moltes gràcies.

Xarx
 

-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian Etch
Kernel 2.6.14
_________________________________________________________Reply to: