[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AArrgh!!! Apunt a punt!El Wed, Oct 05, 2005 at 04:30:13PM +0200, Gerard Forns ens deleità amb les següents paraules:
> Hola,
> 
> jo ho tinc d'aquesta manera i me funcione correctament si tens un 
> servidor dhcp al router. L'únic que li dic és que em carregui un 
> script abans d'aixecar la interfície que el que fa és configurar la 
> wlan amb iwconfig:
> 
> -:~# more /etc/network/interfaces
> 
> iface eth1 inet dhcp 
>     pre-up /etc/network/wire-casa
> 
> 
> -:~# more /etc/network/wire-casa 
> iwconfig eth1 mode Managed essid cafeambllet key open 
> cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cf
> 

be doncs, amb aixo de fer-ho "a la debian", ja que he comenc,at, amb 
posar-ho tot al fitxer interfaces n'hi hauria prou:

iface eth1 inet dhcp
    wireless_mode managed
    wireless_essid cafeambllet
    wireless_key open cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cf

de manera que la configuracio wireless es independent de les eines 
utilitzades per a configurar-ho (en fa l'efecte que el projecte 
linux-wlan-ng duu unes altres eines per a la configuracio, pero potser us 
enganyo... si mes no, sempre es mes portable... sempre que hi hagi les 
eines de debian! ;))

i amb la solucio que esmentava en un mail anterior de 
guessnet+ifplugd+waproamd ni tansols cal afegir aquestes dades, nomes el 
'iface eth1 inet dhcp' i un fitxeret per a cada clau que coneguem per al 
waproamd, aixi qualsevol xarxa amb dhcp funcionaria a la primera

apa!

PD: el que fa aixo de tenir molta feina...

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth

Attachment: pgpr1fEjmP7Lb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: