[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AArrgh!!! Apunt a punt!Hola,

jo ho tinc d'aquesta manera i me funcione correctament si tens un
servidor dhcp al router. L'únic que li dic és que em carregui un
script abans d'aixecar la interfície que el que fa és configurar la
wlan amb iwconfig:

-:~# more /etc/network/interfaces

iface eth1 inet dhcp
    pre-up /etc/network/wire-casa


-:~# more /etc/network/wire-casa
iwconfig eth1 mode Managed essid cafeambllet key open
cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cafe-cf


..Gerard

On 10/5/05, paucliment@ya.com <paucliment@ya.com> wrote:
>
> Ei,
>
> Ja he ficat la clau amb el 'iwconfig wlan0 key XXXX-XXXX-XX'.
>
> Ara puc fer ping al router, però no tinc eixida a la xarxa ...
> el /etc/resolv.conf té les DNS correctes:
>
> search
> nameserver bla.bla.bla.bla
> nameserver etc.etc.etc.etc
>
> Cal que mire alguna cosa?!?
>
> Gràcies una altra vegada.
>
>
>
>


"El que l'oruga anomena la fi del món, la resta del món l'anomena papallona"
                               (R. Bach)Reply to: