[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

AArrgh!!! Apunt a punt!Ei,

Ja he ficat la clau amb el 'iwconfig wlan0 key XXXX-XXXX-XX'.

Ara puc fer ping al router, però no tinc eixida a la xarxa ...
el /etc/resolv.conf té les DNS correctes:

search
nameserver bla.bla.bla.bla
nameserver etc.etc.etc.etc

Cal que mire alguna cosa?!?

Gràcies una altra vegada.

Reply to: