[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AArrgh!!! Apunt a punt!El Wed, Oct 05, 2005 at 12:15:40AM +0100, paucliment@ya.com ens deleitÓ amb les segŘents paraules:
> 
> Ei,
> 
> Ja he ficat la clau amb el 'iwconfig wlan0 key XXXX-XXXX-XX'.
> 
> Ara puc fer ping al router, per˛ no tinc eixida a la xarxa ... 
> el /etc/resolv.conf tÚ les DNS correctes:
> 
> search 
> nameserver bla.bla.bla.bla 
> nameserver etc.etc.etc.etc
> 

be, no se si ho sabras ja, pero el /etc/network/interface tb te paraules 
clau com 'dns_nameservers' i 'dns_search', entre moltissims d'altres, per a 
mes informacio:

- interfaces(5)
- http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch-gateway.en.html (apartat 
 10.6)
- http://www.debian-administration.org/articles/254 (no l'he llegit)

de totes maneres, si es per una maquina que necessiti reconfigurar les 
xarxes habitualment (un portatil, per exemple), jo he trobat una combinaci 
oque funciona forc,a be i intenta integrar-se amb el potent sistema que 
ofereix debian a traves de /etc/network/interfaces:

- waproamd: quan perd la connexio (o s'engega la tarja), escaneja xarxes i 
 prova de connectar-se a la primera que trobi que hem configurat 
 previament (habitualment nomes cal posar un fitxer amb la clau), sino es 
 connecta a una qualsevol (crec que no dona preferencia a les no 
 encriptades, cosa que estaria molt be)

- ifplugd: quan detecta senyal en una interficie de xarxa (connexio del 
 cable o associacio a una xarxa wireless, possiblement gracies a 
 waproamd), la configura amb les eines de debian, fent tb el contrari quan 
 es perd la connexio

- guessnet: permet posar regles al fitxer interfaces que permetin comprobar 
 certes condicions per activar una configuracio de xarxa concreta o una 
 altra (segons si existeix una maquina, estem en una xarxa wireless amb un 
 essid concret, etc)

per a configurar-ho i fer-ho rutllar tot junt, esta explicat a la 
documentacio de guessnet (/usr/share/doc/guessnet)

i be, despres de donar-vos la tabarra amb la opcio que jo faig servir, a 
veure si responc alguna pregunta :)


> Cal que mire alguna cosa?!?
> 

doncs per veure on s'acaba la connexio, fes un traceroute a una maquina que 
hi hagi a internet (a un dels servidors dns, per exemple)

> GrÓcies una altra vegada.
> 

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth

Attachment: pgpo8_Sz7ehuX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: