[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: apt-get install user-ca; catalanitzarCom està el tema del paquet aquest ?? suposo que això tan sols
funcionarà en escriptoris que no estan sota desenvolupament, no ???
Deixant de banda els escriptoris .... El que jo em trobo molts
problemes, és configurar l'openoffice en català ... la solució sempre
acaba sent configurar-lo en castellà, ja que en català sempre falla
alguna cosa o altre ...
Marc Furtià i Puig
-- 
marc <marcfurti@yahoo.es>


		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo! 
Nuevos servicios, m�seguridad 
http://correo.yahoo.esReply to: