[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xsaneOn Mon, 2005-08-29 at 22:29 +0200, rpb wrote:
> >
> > Si no recordo malament, a part del grup "scaner" també hi ha el grup
> > "saned" que té alguna cosa a veure amb l'escàner.
> >
> 
> Gràcies per les respostes... he afegit el meu usuari als grups scanner i 
> saned, però segueixo amb el mateix problema.

Després de tocar qualsevol cosa del grups, i per tal que aquest canvi
tingui efecte, cal tornar a fer 'log-in'...

> Mentrestant, és molt greu (o més 
> aviat, què pot passar) si utilitzo xsane com a root? 

No crec que sigui especialment greu i desastrós i catastròfic. Ara bé,
com a norma general, cap programa s'executa com a root perquè pots
comprometre el sistema amb qualsevol error (encara més si el propòsit
del programa és accedir a dispositius...), cosa que et porta a
solucionar el tema de permisos abans de tirar de super-usuari...

albert...Reply to: