[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Quake3 no es compilaPer a que el vols compilar? Igualment no podras jugar al no tenir contingut multimedia.

On Sun, 21 Aug 2005 21:40:58 +0200
Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net> wrote:

> Com va l'estiu?
> 
> Algú ha aconseguit compilar el Quake3?
> 
> A mi amb Debian Sarge em falla amb aquest error:
> 
> q3lcc -DQ3_VM -DCGAME -S -Wf-target=bytecode -Wf-g -Icgame -Igame -Iq3_ui -c debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c -o debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.asm
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:24 Syntax error in #include
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:26 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:68 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:186 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:267 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:269 Syntax error in #else
> 
> [...]
> 
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:1954 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cpp: debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.c:1985 Syntax error in #ifdef/#ifndef
> cons: *** [debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.asm] Error 1
> cons: errors constructing debug-x86-Linux-2.3/Q3/cgame/cgame/cg_main.asm
> 
> Suposo que és una tonteria però no sé de què va tot això...
> la instrucció que he fet servir per compilar és:
> ./unix/cons -- gcc=gcc-2.95 g++=g++-2.95
> 
> -- 
> ernest
> 
> That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
> It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
> --Irvine Welsh's Glue.
> Reply to: