[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb liloProbablement vas instal·lar el nou kernel però no vas dir-li al LILO que
actualitzés el sector d'arrencada per tal de reflectir la nova ubicació
del nou kernel.

Si pots arrencar el sistema amb el kernel antic, aleshores hauries
d'editar el fitxer /etc/lilo.conf, afegir-li les dades del nou kernel i
aleshores com a root executar la comana "lilo".

Espero que sigui això.

Salut.

Orestes.

> Vaig instalar una debian woody (amb kernel 2.4.18) amb un antic pentium
> 133 amb un disc de 40 Gb, la instal·lació va funcionar a la perfecció i
> tot anava bé fins que vaig instalar un kernel nou, el 2.4.27 (un kernel
> precompilat, kernel-image-2.4.27) desde aleshores quan es carga el lilo
> se'm reinicia el pc automaticament, no surt cap error ni res em posa
> cargant el kernel, i un cop cargat se'm reinicia.
> He provat tot el que se m'ha ocurregut, instalar un kernel diferent, un
> 2.6, compilar-me'n un, engegar amb un initrd, sense..., però sempre em
> fa el mateix.
> No trobo info per internet i si algu de vosaltres si haguès trobat i
> tinguès la solució m'aniria molt bé.
>
> Moltes gràcies.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
Reply to: