[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb liloNo, això que comentes tb ho he fet (crec que al instal·lar un kernel-image ja ho fa utomaticament), executo un lilo -v per veure els resultats i a priori tot està correctament. Les configuracions del lilo crec que sempre les he tingut bé, quan compilava un kernel amb initrd i afegia la linia initrd al lilo.conf, i quan no doncs no.
No ser que pot ser, mai m'havia passat...

orestes@tsc.upc.edu wrote:

Probablement vas instal·lar el nou kernel però no vas dir-li al LILO que
actualitzés el sector d'arrencada per tal de reflectir la nova ubicació
del nou kernel.

Si pots arrencar el sistema amb el kernel antic, aleshores hauries
d'editar el fitxer /etc/lilo.conf, afegir-li les dades del nou kernel i
aleshores com a root executar la comana "lilo".

Espero que sigui això.

Salut.

Orestes.

Vaig instalar una debian woody (amb kernel 2.4.18) amb un antic pentium
133 amb un disc de 40 Gb, la instal·lació va funcionar a la perfecció i
tot anava bé fins que vaig instalar un kernel nou, el 2.4.27 (un kernel
precompilat, kernel-image-2.4.27) desde aleshores quan es carga el lilo
se'm reinicia el pc automaticament, no surt cap error ni res em posa
cargant el kernel, i un cop cargat se'm reinicia.
He provat tot el que se m'ha ocurregut, instalar un kernel diferent, un
2.6, compilar-me'n un, engegar amb un initrd, sense..., però sempre em
fa el mateix.
No trobo info per internet i si algu de vosaltres si haguès trobat i
tinguès la solució m'aniria molt bé.

Moltes gràcies.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: