[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb router 3cradsl72 wireless i tarja marvel yukon> La única sol·lució vàlida per a mi va ser reconvertir el router a un
> simple modem i utlitzar pppoe i pppoeconf per fer-ho anar (apt-cache
> search pppoe). En el meu cas em va bé ja que accedeixo a internet a
> través d'un únic PC amb debian

El tema és que jo necessito la sortida a internet per més d'un ordinador. He 
configurat el router amb algunes configuracions alternatives que he trobat a 
adslayuda, ja comentaré que tal m'han anat.

Ricard

Reply to: