[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: snort rules-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/La rpb ha escrit, a 22/05/05 17:44:
| Hola, ja vaig obrir un fil sobre el tema, però no va tenir massa
èxit... torno
| a insistir, perquè jo sol no m'en surto. Resulta que no puc baixar-me les
| rules de l'snort, doncs crec que ara només es pot fer per suscripció
(pagant,
| i no pas poc). El log:
|
| Loading /etc/oinkmaster.conf
| Downloading file from
| http://www.snort.org/dl/rules/snortrules-snapshot-2_2.tar.gz...
| /usr/sbin/oinkmaster: Error: could not download file. Output from wget
| follows:
|
| --06:47:30--
http://www.snort.org/dl/rules/snortrules-snapshot-2_2.tar.gz
|       =>
`/var/run/oinkmaster/oinkmaster.UitqJHocFA/snortrules.tar.gz'
| Resolent www.snort.org... 199.107.65.177
| Conectant a www.snort.org[199.107.65.177]:80... conectat.
| HTTP: Petició enviada, esperant resposta... 404 Not Found
| 06:47:31 ERROR 404 Not Found.
|
|
| Oink, oink. Exiting...
|
| Algú sap si hi ha una versió lliure de rules per l'snort per poder
| actualitzar-les? o simplement snort.org s'ha passat al cantó obscur de la
| força i ha arribat el moment de fer servir altres IDS? i si aquest és
el cas,
| quin em recomaneu?
|
| Gràcies
|
| Ricard
|
|

Hola Ricard,
I les informacions sobre l'Snort, eren utils? Ja tens
snortrules-snapshot-2_2.tar.gz (alerta! ja una versió més recent: 2.3)
Joni
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFCkbcx64+f0AXUe+4RAq0aAJ9emGUMjmx7O5ZAwD7xFvVD6loinwCfZaqv
fkAnxFJEj78hBY5YCSj4BrU=
=K8Z5
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: