[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

hwclock no responHola,

 Fa aproximadament un mes i mig que em vaig instal·lar debian. Tinc la
versió sarge amb el kernel 2.4.18 i avui mateix he intentat instal·lar
el kernel 2.6.11, l'he compilat i a part d'uns quants warnings, tot
semblava correcte, però no era així, doncs al arrencar-lo ja em sortia
un kernel panic:
 Warning: unable to open an initial console
 Kernel panic -not syncing: Not init found. try passing init=option to kernel

I aquí es queda. Amb tot el problema (Això ja ho arraglaré tornant a
compilar el nucli 2.6 ^^U) ha vingut quan he intentat arrencar debian
amb l'antic kernel (2.4) i és que comença amb tota la normalitat del
món, però arriba un punt que diu:
 "Setting the System Clock using the Hardaware Clock as reference..."
I aquí es queda, per continuar haig de pulsar Control+C, amb lo qual
el procés es cancela i continua arrencant amb normalitat, exepte que
l'hora que m'inidica el "date" és una que no correspon a la actual
(una hora menys). A més, (això és el pitjor) al parar el sistema es
queda penjat volent gravar l'hora al hwclock:
"Saving the System Clock time to the Hardware Clock..."
 I d'aquí sí que no puc passar, haig de parar el PC a la força
(pulsant el botó de power durant 5 segons).

 He demanat ajuda al gran oracle Google, i he trobat l'script hwclock,
que en teoria et mostra l'hora local del teu PC o l'hora UTC, doncs
bé, aquest script no  em respon res i tampoc s'atura (haig de pulsar
Control+C per cancelar-lo), he pro at el hwclock --debug i això és el
que em torna:

Panallet:/home/neioo# hwclock --debug
hwclock from util-linux-2.12
Using /dev/rtc interface to clock.
Last drift adjustment done at 1111430311 seconds after 1969
Last calibration done at 1111430311 seconds after 1969
Hardware clock is on local time
Assuming hardware clock is kept in local time.
Waiting for clock tick...

I altre cop haig de cancelar el procés. Les comandes:
hwclock --utc
hwclock --localtime
hwclock --test
hwclock --systohc
No responen, en canvi la comanda:
hwclock --directisa
Sí que em retona una hora correcte (tot i que no és exactament la
mateixa que la  del date(està desfassada unes desenes de segons)). La
comanda date sí que em respon, tot i que em dóna una hora que no és.
Però buscant pel Google he trobat un programa: "ntpdate" que permet
actualitzar l'hora, i és cert, m'actualitza l'hora del "date" (i la de
l'escriptori, clar), però el hwclock continua fent el mateix.

Perdoneu per la longitud del meu missatge i espero que algú sàpiga
identificar quin és el meu problema ^^U;

Moltes gràcies

-- 

            MarcReply to: