[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el cron de debian testingsembla obvi, però has comprovat el path? no només de l'executable en si
sino de tot el que fa.

fins ara

Toni, vares dir:

>Bon dia a tothom,
>
>aquest és el primer missatge que envio a la llista ja que no m'hauria 
>imaginat mai que pogues fer-ho en català.
>
>Tinc un problema amb dos servidors que acabo de instal·lar amb Debian 
>Testing. El problema es que no m'executa alguns scripts dels existents a 
>la carpera cron.daily i no se perque. El run-parts els detecta be, i 
>manualment, els puc executar tots. Un dels scripts nomes actualitza 
>l'antivirus (clamav) i l'altre fa un tar remot. Pero cap dels dos 
>s'arriba a executar.
>
>Algú s'ha trobat amb alguna cosa similar?
>
>Gracies per tot.
>
>Toni
>
>


-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>Reply to: