[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrancar windows desde qemu> Holas de nou. Gracies per contestar.
> He fet els dos passos primers, pero al fer el configure em diu aixo.
>
> dani@Dani:~/qemu$ ./configure
> Could not find kernel includes in /lib/modules or /usr/src/linux -
...
> que puc fer??

D'entrada, fixar-te en el missatge d'error, que et diu què està passant:
Et falten les capçaleres del nucli, necessàries per poder compilar qemu.

Instal·la les capçaleres corresponents al nucli que estiguis fent servir
"uname -a" et permetrà saber quin nucli uses (si no ho saps ja), i
aleshores només cal fer "apt-get install kernel-headers-????", substituïnt
"????" per la versió del teu kernel.

Orestes
Reply to: