[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com habilitar la rodeta del ratolí.catEl mar, 08-03-2005 a las 22:58 +0100, Joan Alfonso escribió:
> Dons això: algú de vosaltres em podria dir com podría fer per a que marxara la 
> rodeta del ratolí. 
> 
> Salutacions.

Hola,

Cerca al teu fitxer de configuració de les X la secció on trens
configurat el ratolí i afegeix aquestes línies:

    Option     "Protocol"       "ImPS/2"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"

Sort...

-- 
  _______
 |\_____/| Eduardo Bellido Bellido
 | /  \ | email: edubxb@ya.com
 |/_____\| JID:  edubxb@jabberes.org
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada digitalmente


Reply to: