[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com habilitar la rodeta del ratolí.edita el /etc/X11/XF86Config-4 i busca la secció del mouse, hauria de
ser quelcom semblant a:

Section "InputDevice"
    Identifier   "USB Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option   "SendCoreEvents"  "true"
    Option     "Protocol"       "IMPS/2"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
    Option     "Buttons"        "5"
EndSection

Less línies importants són les dues últimes:
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
    Option     "Buttons"        "5"

A mi em passava el mateix, vaig posar això i ara ja xuta perfectament :D

Sort!

Marc.Reply to: