[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Distribució per a PIIA Dimarts 01 Març 2005 22:08, Andreu N va escriure:
> Hola, sóc un novell que pretén instal·lar Linux a un pentium2 a 233Mhz,
> i preferiblement 32 Mb de RAM, encara que podrien ser 64. Bó, m'he estat
> informant, i he arrivat a la conclussió que si vull tenir el servidor X,
> l'haure d'administrar amb windowmaker, Ice?, etc... o amb Xfce, el qual
> m'ha fet gràcia. La pregunta  és simple , quina distribució de linux
> (basada en debian, a ser posible) em recomaneu? tenint en compte que sóc
> molt novell, però que amb el sistema gràfic més o menys en defenc.
> Moltes gràcies
La distro, Debian Sarge, és clar.

Per entorn gràfic, et passo unes dades que he vist a una revista sobre els 
recursos dels diferents sistemes gràfics:

Kde, gnome = 40 - 60 Mb de RAM, pel cap baix
xfce = 20 - 22 Mb
icewm-light = 16 Mb
la resta, entre 19 - 20 Mb

Per tant, si penses deixar-ho amb 32 de RAM, icewm-light és quasi la única 
opció. Cal tenir clar que  aquests entorns no són escriptoris, sino gestors 
de finestres (no tenen gestor d'arxius, per exemple, tot i que s'hi pot 
instalar ROX que és molt funcional) L'únic que es pot considerar escriptori 
és xfce. Jo el que faria és posar-hi 64 Mb de ram i xfce.
La mateixa filosofia en quant a les aplicacions a utilitzar, doncs si vols 
aplicacions de gnome o kde en aquests entorns, necessiten carregar les 
llibreries apropiades amb una sobrecàrrega d'uns 6 Mb extres de RAM. Hi ha 
però altres opcions, com sylpheed-claws pel correu, links-graphic com 
navegador...
Tampoc convenen imatges de fons, més aviat utilitzar un color sòlid o un 
gradient, com a molt. En fi, s'ha d'anar provant...

RicardReply to: