[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sarge i /etc/init.d/iptablesEl ds 05 de 02 del 2005 a les 17:58 +0100, en/na Francesc Guasch va
escriure:
> Amb el woody feia:
> /etc/init.d/iptables save active
> i ja m'anava bé.

Mira't l'executable "iptables-save" :)


Sort!

-- 
 Albert Sellarès    GPG id: 0xB88C621A   
 http://www.wekk.net  whats_up@jabber.org 
 Membre de Catux.org  http://catux.org  
 Linux User: 324456   Catalunya      

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: