[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fent carta als reisOn Sun, Dec 26, 2004 at 09:57:24PM +0100, Francesc Guasch wrote:
> Hola, jo estic fent servir ara mateix una D-Link DWL-G520
> Té un xip Atheros model AR5212 802.11abg
> 
> Tinc instal.lats els drivers de "madwifi"

Que fins on jo se, és parcialment no-lliure :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: