[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: l'ordinador i la canalla...calbasi wrote:
Hola,
1) Hi ha algun lloc on quedi registrat el temps que està a l'ordinador
un usuari concret. Suposo que si, no? (això serviria per controlar que
les filles no es passin més hores de les permeses)

la comanda last executada des de root retorna el temps
que han estat fent servir l'ordinador els usuaris.Reply to: