[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El diccionari del OO.org proposa 'sub sistemes'Les,
A veure si algú ho sap. Quan l'OO.org em corregeix un document en català el 
diccionari troba com a incorrecte 'subsistemes' i proposa 'sub sistemes'.
(notis l'espai al mig de la paraula). Algú té idea de pq passa això?
No se si passa amb més idiomes.

Apa,
Joan

Attachment: pgp6Qbrt1a6R3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: